Współpraca

Jeśli priorytetem dla Ciebie jest bezpieczeństwo życiowe i chciał(a)byś pomnażać swój majątek korzystając z zaplecza silnej grupy zakupowej, porozmawiajmy...
Jeżeli priorytetem dla Ciebie jest uzyskanie atrakcyjnego dochodu wykorzystując biznesowe zaplecze projektu i chciał(a)byś zorganizować dystrybucję produktów rekomendowanych przez Spółdzielnię, porozmawiajmy...
Jeżeli priorytetem dla Ciebie jest własna inicjatywa gospodarcza i chciał(a)byś wykorzystać gotowe know-how i potencjał spółdzielczej grupy zakupowej do zbudowania własnej firmy, porozmawiajmy...

Naszą ambicją jest budowa rynku wewnętrznego popytu, składającej się z zadowolonych kooperantów doceniających komfort wyselekcjonowanego zaplecza biznesowego i produktowego jakie oferuje PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielni Właścicieli Majątku.

W ramach spółdzielczej działalności zostały stworzone dwie perspektywy wspłdziałania:

  • PREVALUE DIAMONDS CLUB dla Spółdzielców którzy przystapili do Klubu
  • PROGRAM PARTNERSKI dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

Pobierz deklarację członkowską dla osób fizycznych
Pobierz deklarację członkowską dla osób prawnych

Pobierz wniosek o zastosowanie systemu ratalnego

Pobierz informację nt konta bankowego