Spółdzielnia

Geneza powstania

Jako Inwestorzy bardzo długo poszukiwaliśmy możliwości połączenia najnowszych technologii z klasyczną siecią dystrybucji i sprzedaży. Od samego początku poszukiwań wiedzieliśmy, że w ten sposób mamy szansę stworzyć fundament pod przyszłą działalność przedsiębiorców nowej generacji funkcjonujących w przestrzeni marketingu społecznościowego. Ponieważ podwaliną budowanego projektu była pomoc uczestnikom w budowie i pomnażaniu prywatnej zamożności wiedzieliśmy, że na swojej drodze znajdziemy duże rzesze osób dbających o styl życia i poszukujących ciekawych szans na zabezpieczenie swojej życiowej przyszłości.

Uważamy, że w przyszłości kompletnej zmianie ulegnie dystrybucja i handel. I tylko ten, kto radykalnie zmieni swój sposób podejścia i stworzy wewnętrzny rynek popytu, w przyszłości przetrwa i będzie mógł brać aktywny udział w kształtowaniu nowoczesnej dystrybucji. Naszym zdaniem przyszłość handlu należy do koncepcji „społecznościowych klubów sprzedaży” (tzw. Social Selling Club), będącej kombinacją najbardziej efektywnych kanałów sprzedaży: sprzedaży społecznościowej, franczyzy i e-sprzedaży.

W naszych rozważaniach poszliśmy o duży krok do przodu tworząc unikatową na ten czas koncepcję „właścicielskich klubów biznesowych” (tzw. Ownership Business Club) łączącą: pozycję właściciela (zamiast franczyzobiorcy), społecznościowych zakupów właścicielskich (zamiast sprzedaży społecznościowej) i e-biznes (zamiast e-sprzedaży) pozwalający pozyskać nowych współwłaścicieli, poszerzając w ten sposób wewnętrzny rynek klubowego popytu.

Tak zbudowana dystrybucja jest fundamentem do budowy zupełnie nowego pokolenia przedsiębiorców:

  1. Będących współwłaścicielami projektu
  2. Którzy nie muszą nic kupować (budują prywatny majątek wnosząc kolejne udziały swojej firmy)
  3. Którzy mogą poszukiwać wspólników (zamiast klientów, czy też współpracowników / sprzedawców)
  4. Którzy obniżają koszty codziennego życia korzystając z zaplecza handlowego
  5. Którzy mogą budować dwa kanały prywatnej niezależności finansowej:
  • Zaplecze majątkowe, tworzące „pasywny dochód od zbudowanego majątku”
  • Zaplecze biznesowe, gwarantujące „tantiemy z obrotu handlowego stworzonej społeczności”

Misja

Pomagamy w budowie i zarządzaniu prywatną zamożnością.

Wierzymy, że w dzisiejszych, wymagających warunkach rynkowych, każdy człowiek potrzebuje rzetelnej opieki finansowej. Możliwości inwestycyjnych i produktowych jest dziś zbyt dużo i zmieniają się one zbyt szybko, by samemu być w stanie za nimi nadążyć. Z drugiej strony potrzeby przedsiębiorców i osób prywatnych związane z budową, pomnażaniem i zabezpieczaniem prywatnego majątku nigdy nie były tak wielkie.

Naszą ambicją jest budowa największej w Polsce społeczności zadowolonych i świadomych finansowo Członków, którzy doceniają komfort posiadania prawdziwego zaplecza inwestycyjnego w postaci pierwszej w Polsce Spółdzielni Właścicieli Majątku - PREVALUE COOPERATIVE OWNERS, której są współwłaścicielami, i którą chętnie dalej polecają.

Spółdzielcze Dokumenty

Przejdź do statutu spółdzielni w wersji polskiej

Przejdź do statutu spółdzielni w wersji angielskiej

Przejdź do Regulaminu Członkowskiego

Pobierz deklarację członkowską dla osób fizycznych

Pobierz deklarcję członkowską dla osób prawnych

Pobierz wniosek o zastosowanie systemu ratalnego

Pobierz informację nt numeru konta bankowego

Pobierz KRS Spółdzielni

Management

Jesteśmy organizacją zbudowaną na relacjach i przykładamy wielką wagę do zdrowej kultury pracy, opartej o profesjonalizm naszych kadr i struktur terenowych. Jesteśmy dumni z faktu, iż pod marką PREVALUE COOPERATIVE OWNERS Spółdzielnia Właścicieli Majątku udało nam się zgromadzić doświadczony zespół osób o kilkunastoletnim doświadczeniu na rynku finansowym, spółdzielczym i dystrybucyjnym, nastwionych na świadczenie usług najwyższej jakości, w skali ogólnopolskiej i europejskiej.