Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Sklepu internetowego działającego pod adresem panel.prevalue.pl (dalej jako Sklep).

§ 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów jest PREVALUE Cooperative Owners Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530472, posiadająca numer NIP: 5252604817 oraz REGON: 360353107, adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@prevalue.pl (dalej jako Administrator lub Spółdzielnia).

§ 2. Cel i zakres zbierania danych

1.  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Sklepu, w szczególności do złożenia Zamówienia w Sklepie i przyjęcia go do realizacji przez Spółdzielnię.

2.  Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

3.  Zakres danych osobowych jest każdorazowo określony stosownie do rodzaju Zamówienia, w każdym przypadku obejmuje jednak: imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, adresy poczty elektronicznej e-mail oraz telefon kontaktowy.

4.  Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

5. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, chyba że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach, w tym w celu marketingu oraz otrzymywania przez Użytkownika informacji handlowej.

6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać żądanie pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni lub  na adres poczty elektronicznej: sklep@prevalue.pl.

7. Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy Administratora. Usługodawca informuje także, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi informatyczne, hostingowe, kurierskie oraz prawne.

8. W ramach realizacji umowy z Użytkownikiem, Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Użytkownika zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji, jej wypełnienie jest dobrowolne.

§ 3. Pliki typu cookies

1.  Sklep korzysta z plików tekstowych zwanych popularnie "cookies", które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Cookies nie służą do gromadzenia ani przetwarzania danych osobowych.

2. Sklep korzysta z następujących rodzajów "Cookies":

- Pliki cookies "sesyjne" - te pliki umożliwiają dodawanie produktów do koszyka oraz wygodne poruszanie się po stronach Sklepu bez konieczność podawania przez Użytkowników tych samych informacji, które już wcześniej zostały przez nich podane. Pliki cookies "sesyjne" są usuwane, gdy zamykane jest okno przeglądarka.

- Pliki cookies "statystyczne"  - te pliki cookies gromadzą anonimowe informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających ze stron Sklepu, strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

3. Każdy Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany tych ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

4. Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych (standardowych) ustawień przeglądarki internetowej oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu "cookies" na komputerze Użytkownika.

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§ 4. Newsletter

1.  Spółdzielnia przesyła Newsletter do Klienta wyłącznie po uprzednim jego zamówieniu, zgodnie z postanowieniami poniżej.

2. Spółdzielnia zapewnia, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

3. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

4. Użytkownik może w każdym momencie dokonać rezygnacji z otrzymywania Newslettera oraz ponownego zamówienia Newslettera.