Działalność Spółdzielni

PREVALUE COOPERATIVE OWNERS - Spółdzielnia Właścicieli Majątku - to pierwszy podmiot tego typu w Polsce, tworzący Grupę Zakupową na rynku aktywów trwałych takich jak m.in. diamenty inwestycyjne, nieruchomości, ziemia, metale szlachetne i surowce strategiczne. To równiez właścicielska inicjatywa gospodarcza, handlująca zarówno aktywami nabywanymi w ramach Grupy Zakupowej, jak i pośrednicząca w sprzedaży wyselekcjonowanych produktów, w tym: diamentów, nieruchomości w tym ziemi i wielu innych w ramach Butiku Produktowego.

O wyborze tej formy prawnej zadecydowały oczekiwania potencjalnych inwestorów dotyczące niepodważalnego prawa własności i prawa decydowania o sposobie gospodarowania swoim majątkiem. Jeżeli do tego dodamy pełną transparentność prowadzonej działalności, która wynika wprost z Prawa Spółdzielczego i demokratyczne, spółdzielcze prawo głosu - uzyskujemy najbardziej przejrzystą i bezpieczną formę prowadzenia „zorganizowanej grupy zakupowej”.

Każdy Spółdzielca wnosząc udziały spółdzielcze staje się współwłaścicielem Spółdzielni i jednocześnie właścicielem coraz większej części majątku spółdzielczego. Wartym podkreślenia jest istotny fakt, że wykorzystując tą formę prawną mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją, w której jedna osoba (Członek Spółdzielni) może mieć przypisaną potrójną funkcję w organizacji:

  • Właściciela (czyli Członka Spółdzielni z prawem do nadwyżki i głosu na Walnym Zgromadzeniu)
  • Inwestora (budującego prywatny majątek poprzez wnoszenie kolejnych udziałów spółdzielczych)

i opcjonalnie:

  • Przedsiębiorcy (czyli Partnera Spółdzielni, który organizuje klubowy system dystrybucji)

Ponieważ PREVALUE COOPERATIVE OWNERS za kwoty wnoszone przez Członków Spółdzielni statutowo zakupuje wyłącznie majątek trwały (np. diamenty, nieruchomości komercyjne, apartamenty pod wynajem, ziemię i.t.p.) każdy Członkek Spółdzielni ma pełne zabezpieczenie swoich udziałów na majątku trwałym. Właśnie dlatego BEZPIECZEŃSTWO spółdzielczego majątku można uznać za wysokie. Dodatkowy wpływ na bezpieczeństwo spółdzielczego majątku ma SPÓŁDZIELCZA KONTROLA zarządu, w ramach której  Członkowie Spółdzielni zgodnie ze Statutem monitorują działania zarządu w zakresie:

  1. wyboru konkretnych obiektów inwestycyjnych
  2. warunków ich zakupu
  3. warunków ich wynajmu
  4. ewentualnych przekształceń, zabudowy, dzierżawy lub sposobu zapłaty
  5. warunków ich odsprzedaży
  6. wartości majątku spółdzielczego, dokonując cyklicznych inspekcji

Pomimo wielu istotnych walorów, w polskich realiach biznesowych spółdzielnia to rzadko używana forma prawna. Wartym podkreślenia jest jednak fakt, że na zachodzie Europy spółdzielczość, to gigantyczna dziedzina gospodarki. W krajach skandynawskich, w Szwajcarii, we Włoszech, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii niemalże wszystkie małe inicjatywy gospodarcze realizowane są w formie spółdzielni. Warto mieć świadomość, że liczbę spółdzielni w Europie szacuje się na poziomie 158 tys., a liczbę członków spółdzielni na poziomie 123 mln. Jeżeli do tego dodamy fakt, że 50 największych spółdzielni europejskich wykazuje łącznie roczne obroty na poziomie 250 mld €, a Międzynarodowy Związek Spółdzielczy skupia 1 mld ludzi, nie sposób z szacunkiem spojrzeć na tą wyjątkowo ciekawą formę prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. 

Przejdź do statutu spółdzielni w wersji polskiej

Przejdź do statutu spółdzielni w wersji angielskiej

Przejdź do Regulaminu Członkowskiego

Pobierz deklarację członkowską dla osób fizycznych

Pobierz deklarację członkowską dla osób prawnych

Pobierz wniosek o zastosowanie systemu ratalnego

Pobierz informację nt numeru konta bankowego