Aktywa Spółdzielni

Wspólnie tworzymy efektywną Grupę Zakupową.  Poszukujemy okazji inwestycyjnych i majątek Spółdzielni lokujemy w bezpieczne aktywna trwałe. W pierwszej fazie projektu w diamenty, w drugiej fazie projektu w  ziemię i nieruchomości.

Skąd taki wybór? Mając na uwadze kryzys na rynkach finansowych, od 2008 roku zaczęliśmy z dużą uwaga śledzić rynek aktywów trwałych, w tym rynek diamentów, nieruchomości komercyjnych i ziemi zarówno w Polsce, jak i w Europie. W trakcie analizy wielu opracowań statystycznych okazało się, że aż 44% Polaków uważa, że inwestycja w aktywa trwałe / nieruchomości / ziemię i handel nimi jest najzyskowniejszą w dzisiejszych czasach formą inwestowania pieniędzy. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy fakt, iż inwestowanie w aktywa trwałe jest uważane za najbezpieczniejsze zaraz po lokatach bankowych – nie sposób było nie zainteresować się tym atrakcyjnym rynkiem.

Diamenty inwestycyjne

Diamenty inwestycyjne, to świadomie dobrane przez PREVALUE COOPERATIVE OWNERS bazowe aktywo inwestycyjne. Mowa tu o najrzadszych diamentach na Ziemi. Ze względu na swoje walory traktowane są jako „mobilna nieruchomość”, na której wzroście wartości zarabia coraz więcej ludzi i instytucji na świecie. Diamenty zawsze będą miały wartość, niezależnie od zmian ustrojowych, spekulacji, wymiany pieniędzy czy spadku cen akcji. Ponadto, ich wartość jest niezależna od zmian kursów walut. Stanowią one niejako odrębną, uniwersalną walutę, która nie zna granic państw i systemów ekonomicznych. Jest to rzeczywista lokata kapitału, a nie chwilowa wirtualna wartość, zapisana w rejestrach instytucji finansowych, które mogą zbankrutować.

Rozpatrując trzy kryteria optymalizacji spółdzielczych inwestycji: zysk, ryzyko i płynność - diament w perspektywie czasu przynosi bardzo zadowalający zysk,  przy praktycznie zerowym ryzyku i znikomych kosztach, a w spółdzielczym portfelu traktowany jest jak płynna alternatywa do rynku nieruchomości.

Ziemia rolna

W niedalekiej perspektywie czasowej PREVALUE COOPERATIVE OWNERS wykorzysta potencjał wzrostowy niezabudowanej ziemi w Polsce:

  1. w regionach z inwestycjami infrastrukturalnymi,
  2. z dostepem do linii brzegowej akwenów wodnych,
  3. w strukturze zamkniętych osad z inwestycjami strukturalnymi
  4. w konfiguracji umożliwiajażcej handel nabytą ziemią po zmainach z maja 2016.

Ponieważ obecne ceny ziemi w wielu regionach Polski są dużo niższe, niż w krajach Unii Europejskiej (szczególnie z dostepem do linii brzegowej nawet 5 - 10 x), mamy do czynienia z atrakcyjnym potencjałem wzrostowym.

Nieruchomości

Od strony nieruchomości PREVALUE COOPERATIVE OWNERS aktualnie obserwuje rynek grecki, na którym mamy do czynienia z wyjątkowymi okazjami zakupowymi. Ponad 120 tys. apartamentów na rynku pierwotnym czeka na nabywców. Dyskonto zakupowe w stosunku do ceny rynkowej z 2008 roku sięga 30% - 60%. Apartamenty, które kosztowały 200 – 250 tys. € obecnie można nabywać w cenach na poziomie 90 – 150 tys. €.

Mając na uwadze tak wysokie dyskonto zakupowe potencjał wzrostu wartości obecnie zakupywanych nieruchomości na rynku greckim jest wyjątkowo wysoki. Analizując jedynie potencjał powrotu ceny do poziomu z roku 2008 możemy liczyć na ekstra zyski, na poziomie od 50% do 150%. Jeżeli założymy, że powrót do cen rynkowych z 2008 roku nastąpi za 5 do 10 lat rocznie uzyskamy wysokie i bezpieczne zwroty z inwestycji. Ponieważ PREVALUE COOPERATIVE OWNERS wybrała wyjątkowo atrakcyjne regiony turystyczne, z których korzystają bogaci Niemcy, Brytyjczycy i Skandynawowie, potencjał obłożenia apartamentów turystami wynosi 26 – 36 tygodniu w roku. Ten poziom obłożenia gwarantuje dochód z wynajmu na poziomie 8-12% rocznie.